Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας, καλεί τους κτηνοτρόφους  που έχουν την  η έδρα της εκμετάλλευσής τους  στην ΠΕ Ευρυτανίας να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της ΔΑΟΚ (Κτιριακό συγκρότημα ΟΑΕΔ Καρπενήσι)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2020.

Για το έτος 2020, λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα & 2237022301 &237080258 & 2237080257.