Στην αποστολή εξωδίκων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου προς τους παρόχους: Volton, Watt & Volt, Volterra Α.Ε., Green-Greek A.E., ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., για την απόδοση των αναλογούντων ανταποδοτικών τελών και για το χρονικό διάστημα που αφορά τον καθένα.

Αναλυτικότερα, οι πραγματοποιημένες εισπράξεις δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και Τ.Α.Π. θα πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δευτέρου μηνός στον οποίο λογιστικά ανήκουν οι λογαριασμοί. Όπως έχει παρατηρηθεί, υπάρχουν πάροχοι/προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αποδίδουν έγκαιρα τα αντίστοιχα ποσά από τα αναλογούντα τέλη ή/και τα αποδίδουν χωρίς να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά.

Με σκοπό την απόδοση των αναλογούντων ανταποδοτικών τελών και την παρατηρούμενη μη έγκαιρη απόδοση αυτών, ο Δήμος Καρπενησίου προτείνει την αποστολή εξώδικης όχλησης- διαμαρτυρίας στους παρόχους για την απόδοση των αναλογούντων ανταποδοτικών τελών. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όταν οι πάροχοι εισπράττουν το ποσό του τέλους μέσω των λογαριασμών πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργούν ως εισπρακτικά όργανα των δήμων και κατά συνέπεια έχουν ευθύνη δημοσίου υπολόγου για την νομότυπη και εντός της νόμιμης προθεσμίας απόδοσης στους δήμους του ποσού του τέλους που εισπράττουν.