Μέχρι 22 Αυγούστου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε, και θα συνεχισθεί έως τις 22/8/2022, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμέτοχη στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης 80.000 ανέργων στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Τα προγράμματα αυτά δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα δωρεάν πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς επίσης και εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€. Μεταξύ των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της «Κυκλικής Οικονομίας» που συνιστά βασικό πυλώνα του νέου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται  στο 8ο ΠΤ του ΟΕΕ στα τηλέφωνα: 2231038882 2231051777 6972026273