Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ 2 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα Τεχνικών Ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Δίνεται η δυνατότητα και στους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Αναλυτικά τα σεμινάρια έχουν ως εξής: Γ΄ κατηγορίας: σεμινάριο επιμόρφωσης 10 ωρών & Β’ κατηγορίας: σεμινάριο επιμόρφωσης 35 ωρών. Για δήλωση συμμετοχών πληροφορίες 2237025288 (ώρες10:00-16:00). Προθεσμία αιτήσεων 21/07/2020 – 28/07/2020.