Οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν τη σχετική βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 462/08-02-2021) τέθηκε σε λειτουργία από τις 10/02/2021, η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη φορολογικού έτους 2019.  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτεί επικύρωση από την Υπηρεσία μας.

Η είσοδος στην ψηφιακή εφαρμογή του ΜΑΑΕ στο σύνδεσμο https://maae.minagric.gr/maae πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί TAXISnet).  Η βεβαίωση εκτυπώνεται από την τελευταία σελίδα της εφαρμογής «Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ».

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή εκτύπωση της βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά στο kepkarp@minagric.gr τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αφού προηγουμένως έχει κάνει εγγραφή ή εάν είναι ήδη εγγεγραμμένος, έχει κάνει επικαιροποίηση και καταχώρηση των πρόσφατων οικονομικών και λοιπών στοιχείων του στην αντίστοιχη καρτέλα της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΜΑΑΕ με την χρήση των κωδικών TAXISnet.  Κατόπιν η Υπηρεσία μας θα εκδώσει τη βεβαίωση μετά από διοικητικό έλεγχο και θα την αποστείλει ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο της Υπηρεσίας μας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωναϊού (COVID-19), πραγματοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2237023546.