Στη σύσταση επιτροπής προχώρησε ο Δήμος Αγράφων για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊου. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τον Αλέξανδρο Καρδαμπίκη, Δήμαρχο, 2. Ηλία Μάκκα, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. 3. Χρυσούλα Σουλιώτη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού και Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4. Κωνσταντίνο Καρδαμπίκη, Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 5. Ελένη Χριστοδουλιά, Ιατρό Γενικής Ιατρικής με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπανικολάου Ιατρό Γενικής Ιατρικής. 6. Νικόλαο Μαρούλη,Αναπληρωτή Προϊστάμενο  Διοικητικών Υπηρεσιών. 7. Γεώργιο Τραστέλη, Υπάλληλο Δομής του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». 8. Γεώργιο Κίτσιο, Δημοτικό Σύμβουλο – Εκπρόσωπο της Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Αγράφων 9. Παναγιώτη Μπράζια, Δημοτικό Σύμβουλο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει έκτακτα και θα έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η προετοιμασία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις κατευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Παράλληλα ορίζονται οι  Προϊστάμενοι του Δήμου ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι Προϊστάμενοι θα αναθέτουν σχετικά καθήκοντα στους υπαλλήλους.