Ξεκάθαρη θέση πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, κατά της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης αιολικών πάρκων και ανέλαβε ισχυρή πρωτοβουλία για την ανακοπή κάθε σχετικού σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναδείχθηκε η ανησυχία και η διαφωνία των τοπικών κοινωνιών στην αλόγιστη εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων και με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,με σκοπό να ασκήσει πίεση για την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ στη Στερεά Ελλάδα, τη μεταφορά της αρμοδιότητας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τον απόλυτο σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία (περιβαλλοντική, χωροταξική κλπ.), αλλά και στην έννοια του μέτρου και της αναλογικότητας κατά την αδειοδότηση των αιολικών σταθμών και την αύξηση των ανταποδοτικών ωφελημάτων προς τις τοπικές κοινωνίες. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και κατόπιν συνεργασίας των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ώστε να διαμορφωθεί η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία, συντάχθηκε το παρακάτω ψήφισμα. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε για το θέμα «Η Περιφερειακή Αρχή από ετών έχει επισημάνει και αναλάβει πρωτοβουλίες ενάντια στην άναρχη και μαζική εξάπλωση των αιολικών σταθμών στα διοικητικά της όρια. Έχει τοποθετηθεί μέσα από τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά και με σχετικά ψηφίσματα. Έχει έρθει, όμως, η στιγμή να κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας και να αναλάβουμε ισχυρές πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Στερεά να γίνει σαν “αχινός” από τις πολλές ανεμογεννήτριες».

Τι αναφέρει το ψήφισμα

Το ψήφισμα που αφορά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, το οποίο συνυπέγραψαν όλες οι παρατάξεις αναφέρει: τη θετική στάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και τη δέσμευση να πορευθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι και η Στερεά Ελλάδα αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ. Επισημαίνει ότι εντός των διοικητικών της ορίων, έχει ήδη εγκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές με κυριότερη πηγή τα αιολικά πάρκα. Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία Ιανουαρίου 2021, στη Στερεά Ελλάδα είναι εγκατεστημένα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.678MW, ήτοι 41% επί του συνόλου της χώρας! Παράλληλα επισημαίνει την ανησυχία και αντίθεσή της στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές και την αδιαπραγμάτευτη θέση της, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού. Διεκδικεί τη ρητή συμπερίληψη εκ μέρους της Πολιτείας και των αδειοδοτουσών αρχών της έννοιας του μέτρου και της αναλογικότητας στο πλαίσιο αδειοδότησης αιολικών σταθμών. Την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση κατά τα ανωτέρω του από 2008 ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξεταστεί. Τη μεταφορά της αρμοδιότητας αδειοδότησης της εγκατάστασης ΑΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Τη θέσπιση υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες. Ζητά όπως γίνει παρουσίαση των προς δημόσια χρηματοδότηση ενεργειακών μονάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την συμμετοχή ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ και συναρμόδιων Υπουργείων.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με το ψήφισμα αυτό εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΠΣΕ καθώς και τους επικεφαλής ή εκπροσώπους περιφερειακών παρατάξεων, μελών της επιτροπής περιβάλλοντος, όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς υποστήριξη των ως άνω θέσεων, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών αρχών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να ενημερωθεί για το σύννομο των μέχρι τώρα εγκαταστάσεων σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά και των εκάστοτε περιβαλλοντικών μελετών που έχουν κατατεθεί από τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες. Καθώς και για το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ εγκαταστάσεων και ωφελειών- χορηγιών των εταιριών προς τις τοπικές αρχές και κοινωνίες.