Ιδρύθηκε η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα.

7441

Στους νησιωτικούς Φούρνους δήμος και κάτοικοι, θα παράγουν την ενέργεια που έχουν ανάγκη και έχουν αυτονομία

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών ανακοίνωσε την ίδρυση της «Ενεργειακής Κοινότητας Φούρνων Κορσεών»: Της πρώτης Ενεργειακής Κοινότητας στη Νησιωτική Ελλάδα.

Στόχος είναι να γίνουν οι Φούρνοι, στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Δήμου στο Βόρειο Αιγαίο, αυτάρκες και αυτόνομο ενεργειακά νησί, με την εφαρμογή επιτυχημένων τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης και «έξυπνης» διαχείρισης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής προόδου του Δήμου και των κατοίκων του.

Μετά από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Δημάρχου Ιωάννη Μαρούση και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στόχος είναι η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στον ενεργειακό τομέα, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας και της καινοτομίας, καθώς επίσης και της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Η «Ενεργειακή Κοινότητα Φούρνων Κορσεών» τίθεται σε άμεση λειτουργία, ώστε να αλλάξει το ισχύον μοντέλο διαχείρισης της ενέργειας στους Φούρνους και ο Δήμος, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των Φούρνων να έχουν άμεσα οφέλη, όπως είναι η μείωση δημοτικών τελών, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας και το καθαρό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στο νέο ενεργειακό σχήμα από απλοί καταναλωτές γίνονται ταυτοχρόνως καταναλωτές και παραγωγοί ενέργειας δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι  μπορούν να απολαμβάνουν ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς της παραγωγής και συμψηφισμού ενέργειας προερχόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της ενεργειακής τροφοδότησης μονάδων αφαλάτωσης ή άλλων παρεμφερών χρήσεων, της εξοικονόμησης ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών και της ηλεκτροκίνησης, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, καθώς των δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Στην ειδική εκδήλωση, με θέμα «Ενεργειακές Κοινότητες – Λύσεις Τοπικής Ενεργειακής Αυτοδιαχείρισης, με την εφαρμογή του πρωτοποριακού συστήματος «S4S» της EEG», (του συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, μέρος του οποίου εφαρμόζεται στο «TILOS Project»), που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της EEG στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) συμμετείχαν επίσης από πολλές περιοχές της χώρας εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ενεργειακών Κοινοτήτων, της Επιστημονικής Κοινότητας και του Ενεργειακού Τομέα.

Από όλους τους παριστάμενους  στην εκδήλωση αναγνωρίστηκε η σημασία της δημιουργίας του νέου ενεργειακού σχήματος στους Φούρνους και ομόθυμα τονίστηκε ότι ο Δήμος, πρώτος στην Ελλάδα καινοτομεί και ανοίγει το δρόμο προς την Ενεργειακή Μετάβαση και την  Ενεργειακή Δημοκρατία των πολιτών.

 

Πηγή: energyin.gr