Τρία χρόνια έχει να πληρώσει τη συνδρομή του στον Ευρυτανικό Παλμό ο Δήμος Καρπενησίου, παρόλο που έχει ψηφίσει το αντίστοιχο κονδύλι. Βέβαια, το γεγονός ότι οι συνδρομές διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους στα διάφορα μέσα φαίνεται να προβληματίζει μόνο εμάς κι όχι αυτούς που τα πληρώνουν. Πάντως ο Ευρυτανικός Παλμός σεβόμενος το αξίωμα συνεχίζει και στέλνει ανελλιπώς κάθε Τετάρτη το φύλλο του.