Αλλάζει το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων όπως φαίνεται στους Δήμους όλης της χώρας. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών είναι η αποφυγή των πρόχειρων μελετώνή τωνστημένων διαγωνισμών σε Δήμους μέσω αύξησης του ορίου απευθείας αναθέσεων μελετών, από τα 20.000 ευρώ που είναι σήμερα, στα 80.000 ή ακόμα και τα 120.000 ευρώ. Αυτή η αύξηση των ποσών θα γίνει υπό αυστηρές απαιτήσεις δημοσιότητας και διαφάνειας, σύμφωνα με το υπουργείο. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει και στους δικούς μας δήμους, το νέο σύστημα.