Πόσο καλά μας γνωρίζουν οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού αποδεικνύεται σε αυτή την καραντίνα. Αρκετοί είναι οι συμπολίτες μας ξένης υπηκοότητας (πχ Αλβανικής) που, όπως έχουν πει στην εφημερίδα μας, στέλνουν μήνυμα στο 13033 για να βγουν για κάποια εργασία τους ή δικαιολογημένη μετακίνηση με τον αντίστοιχο αριθμό και η απάντηση τους έρχεται από το σύστημα στα Αλβανικά! Αξιοθαύμαστες υπηρεσίες, πραγματικά…