Κίνδυνος αποκλεισμού Ευρυτανίας – Φωκίδας από πρόγραμμα για αγρότες

3086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστολή για τις Περιφερειακές ανισότητες με τα σημερινά κριτήρια βαθμολογίας των φακέλων εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς, Κώστα Μπακογιάννη και στον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε., Κωνσταντίνο Αγοραστό, απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης ‘Η Στερεά σε Νέα Τροχιά’ Νίκος Στουπής, με αφορμή την ολοκλήρωση υποβολής φακέλων Επενδυτικής Ενίσχυσης με σκοπό των εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 ΠΑΑ 2013-2020.

Ο κ. Στουπής εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του για την βαθμολόγηση των φακέλων και την τελική έκβαση της αξιολόγησής τους, διότι με τα σημερινά βαθμολογικά κριτήρια που έχουν τεθεί υπάρχει κίνδυνος να μείνουν εκτός επενδυτικές προτάσεις από τις  Περιφερειακές Ενότητες  Ευρυτανίας- Φωκίδας, και να εγκριθεί ένας δυσανάλογα μικρός αριθμός επενδυτικών σχεδίων στην Εύβοια.

Εάν δεν επαναδιαμορφωθεί η απόφαση εκχώρησης διαχείρισης του συγκεκριμένου μέτρου στις Περιφέρειες , με την παροχή σαφώς της δυνατότητας σε αυτές με βάση αντικειμενικά κριτήρια να δύνανται να κατανείμουν τη Δημόσια Δαπάνη ανά Περιφερειακή Ενότητα, τονίζει ο επικεφαλής, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την Αειφορία και την Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα της Στερεάς Ελλάδας.

Ακολουθεί η Επιστολή:

«Αγαπητοί κ. Περιφερειάρχα και  κ.Πρόεδρε

Όπως ίσως γνωρίζετε ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του Μέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2013-2020 και προχωρά το στάδιο των αξιολογήσεων τους, με την εμπλοκή των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών μας Ενοτήτων .

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  υπεβλήθησαν 938 φάκελοι με προϋπολογισμό Δαπάνης άνω του διπλάσιου προκηρυσσόμενου. Από αυτά το 55% των φακέλων προέρχονται από τη Φθιώτιδα, το 27% από τη Βοιωτία, το 16% από την Εύβοια , το 3% από τη Φωκίδα και 2 σχέδια προέρχονται από την Ευρυτανία.

Τα κριτήρια βαθμολογίας όμως  έτσι όπως είναι διαρθρωμένα κατά 25% περίπου εν συνόλω πριμοδοτούν τις μεγάλες σε όγκο γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής που εγκαθιστούν φυτείες  δεντροκαλλιεργειών. Αυτό, δεδομένου ότι έχουμε πολλές προτάσεις ανά Περιφέρεια και μεγάλη υπέρβαση του προϋπολογισμού, σημαίνει ότι κινδυνεύουν ολόκληρες Περιφερειακές ενότητες να μείνουν χωρίς επενδύσεις – μετά μάλιστα από ένα μεγάλο διάστημα επενδυτικής απραξίας – ή και κάποιες να χρηματοδοτηθούν δυσανάλογα χαμηλά με τη βαρύτητά τους και τη συμμετοχή τους στο γεωργικό προϊόν.

Με όλα αυτά τα δεδομένα και σε ότι αφορά την Περιφέρειά Στερεάς Ελλάδας, οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις και με δυνατότητα δενδροκαλλιέργειας είναι η Φθιώτιδα – Βοιωτία και έτσι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η  Ευρυτανία – Φωκίδα να αποκλειστούν από την πρόσβαση στη δυνατότητα επιδότησης των λιγοστών επενδυτικών τους σχεδίων, η δε Εύβοια με τις μικρές κτηνοτροφικές κατά βάση εκμεταλλεύσεις να θιγεί επενδυτικά ανεπανόρθωτα όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, προωθώντας, αντί της εξισορρόπησης, την ανάπτυξη Περιφερειακών ανισοτήτων.

Αυτό πια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν με κάποια κριτήρια (γεωργικό ΑΕΠ κάθε Περιφερειακής Ενότητας, πληθυσμός, Αριθμός κατά κύριο επάγγελμα γεωργών…) δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες με τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης από το ΥΠΑΑΤ ή με ερμηνευτική της εγκύκλιο (αφού δεν διευκρινίζεται το θέμα) να δύνανται να καταμερίσουν τη δημόσια δαπάνη ανά Περιφερειακή ενότητα.

Κατ’ αυτό τον τρόπο αφ’ ενός δεν  καταστρατηγείται η βασική αρχή να επιλέγονται τα καλύτερα (βαθμολογικά) σχέδια ανά περιφερειακή ενότητα, τη στιγμή που δεν διευκρινίζεται στο εγκεκριμένο ΠΑΑ το επίπεδο αναφοράς (Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα), και αφ’ ετέρου δεν μπορεί να γίνει επίκληση του επιχειρήματος ότι  ανατρέπεται η προκήρυξη (υπάρχει άλλωστε προηγούμενο επί υπουργίας Μπατζελή όταν μειώθηκε στη φάση της αξιολόγησης το πριμ πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών για να καλυφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον).

Κατόπιν τούτων κ. Περιφερειάρχα φρονώ και προτείνω ότι πρέπει να αναλάβουμε  από κοινού στην ΕΝΠΕ πρωτοβουλία και σεις προς το Υπουργείο, για την απόκτηση της δυνατότητας, με κριτήρια και αρχές, οι Περιφερειακές Αρχές να κατανείμουν ανά Περιφερειακή ενότητα τα ποσά των εκχωρούμενων μέτρων του ΠΑΑ , και μάλιστα όχι μόνο για το συγκεκριμένο μέτρο .»