Αναλυτικά τα ποσά

Στον καθορισμό των δημοτικών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, ενταφιασμού, και συντελεστή ΤΑΠ έτους 2022 προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου. Οι τιμές των τελών του 2022 κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2021.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τον ενιαίο συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καρπενησίου αυτός ορίζεται στο 0,25/οοο. Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και στις υπόλοιπες τοπικές Κοινότητες να ορισθεί  ίδια τιμή ζώνης με την περσινή δηλαδή 500,00 € ανά τ.μ για τη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου και 293,00 € ανά τ.μ. για τις τοπικές κοινότητες.

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου να ορισθεί τιμή ζώνης 79,24€/τμ. Σχετικά με τα τέλη ύδρευσης οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες, καταστήματα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αποθήκες 45,20 ευρώ ετησίως. Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης εντός σχεδίου η τιμή θα ανέρχεται στο ποσό των 115,00 €/παροχή. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση, ενώ το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή θα ανέρχεται στο ποσό των 50,00€. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό. Το πάγιο για τα τέλη αποχέτευσης σε οικίες, καταστήματα και ξενοδοχεία θα ανέρχεται στα 5,58€ και & 2,02 €/δωμάτιο

Ποιοι ωφελούνται

Μείωση κατά  40% θα δουν στα τέλη τους οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες είναι: Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και οι πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.

Τέλη Κοινοχρήστων χώρων και νεκροταφείου

Σχετικά με τις τιμές των κοινοχρήστων χώρων αυτές διαμορφώνονται ως εξής: Α ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου στην οποία προτείνονται τα παρακάτω: Α) Για την Κεντρική Πλατεία 25,00 € /τμ ετησίως, Β)Υπόλοιπες πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 15,00  € /τμ ετησίως, πεζόδρομοι τιμολόγιο 25,00 €/τμ ετησίως και πεζοδρόμια Α) Στις οδούς Αθαν. Καρπενησιώτη, Ζηνοπούλου, Εθν. Αντίστασης, Αποδ. Ευρυτάνων, Γ.Καραϊσκάκη μέχρι κτίριο πρώην Νομαρχίας ισχύει το τιμολόγιο 25,00 €  ανά τ.μ. ετησίως.  Β)Υπόλοιπα πεζοδρόμια εντός της πόλης Καρπενησίου 15,00 € ανά τμ ετησίως. Η Β ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Κρίκελλο, Δομνίστα, Αγία Τριάδα, Φουρνά, Άγιος Νικόλαος, Κορυσχάδες, Βουτύρο, Μικρό Χωριό ,Μεγάλο Χωριό, Κλαυσί και Προυσός. Για πλατείες προτείνεται το ποσό 12,00 €/τμ ετησίως και στη Γ ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες προτείνεται  το ποσό  6,00 €/τμ ετησίως.

Όσον αφορά τα τέλη νεκροταφείου και το νέο κοιμητήριο για την αγορά  οικογενειακού τάφου, 4.000,00 € η μία θέση, 8.000,00 € οι δύο θέσεις, ενώ το δικαίωμα ενταφιασμού ανέρχεται στα 90,00€. Το ετήσιο τέλος συντήρησης οικογενειακού τάφου μετά την 5ετία, ανεξάρτητα εάν είναι μονός, διπλός, κενός ή μη 15,00€. Για το παλιό κοιμητήριο το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου ανέρχεται στα 200,00 € ο τάφος . Στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου, εκτός των κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Μεγάλου Χωριού και όσων τοπικών κοινοτήτων οι κενές θέσεις είναι κάτω από επτά, στις οποίες δεν παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι,  θα ισχύει, χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000,00) ο μονός τάφος και δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ  (€ 2.000,00) ο διπλός. Το δικαίωμα ενταφιασμού  ανέρχεται στα 54,00 €. Για την έκδοση άδειας εκταφής, θα απαιτείται τακτοποίηση των οφειλών προς το δήμο.