Η χώρα μας βρίσκεται σε αλλεπάλληλες περιβαλλοντικές – και όχι μόνο – κρίσεις που θέτουν τον κρατικό μηχανισμό σε απόλυτη εγρήγορση. Στην ερώτηση του Ευρυτανικού Παλμού, εάν υπάρχουν αντιπυρικά και αντιπλημμυρικά μέτρα στο Καρπενήσι και, πιο συγκεκριμένα, εάν το ρέμα του Κλαρωτού που είχε πλημμυρίσει πριν κάποια χρόνια, διατρέχει κίνδυνο, ο αντιδήμαρχος Παντελής Χαλκιάς, απάντησε:

“Έχουν γίνει πολλά αντιπλημμυρικά έργα στους ποταμούς. Ο Κλαρωτός αυτή τη στιγμή που είναι το σπουδαιότερο έργο, μιας και είναι τεραστίων διαστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης, στα άλλα δύο ποτάμια έχουν καθαριστεί οι όχθες. Το Κακόρεμα βρίσκεται κι αυτό σε σειρά προτεραιότητας, για να ξεκινήσει. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από το μέγεθος της θεομηνίας. Πάντως αυτή τη στιγμή, για ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουμε κάνει προετοιμασίες, έχουμε μισθωμένα μηχανήματα και με το 112 επικοινωνούσαμε καθ’όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ήμασταν σε ετοιμότητα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε με τα μέσα που μας δίνει η πολιτεία, και η πολιτεία ό,τι μπορεί κάνει. Τώρα, αναφορικά με τα αντιπυρικά μέτρα, δουλεύουν μηχανήματα από τον Μάιο μέχρι και σήμερα, τα οποία κόβουν χόρτα, καθαρίζουν δρόμους κλεισμένους και έχουμε βάλει δεξαμενές από 40 τόνους σε στρατηγικές θέσεις. Επιπλέον, αυτήν την περίοδο κάνουμε έναν προϋπολογισμό, για να δούμε πόσες άλλες δεξαμενές χρειαζόμαστε, πάντα σε συνεργασία με τον δήμο και την περιφέρεια.»