Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Καρπενησίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Δώδεκα (12) ήταν τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ., την αποδοχή χρηματοδότησης, την εγγραφή των έργων: «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας – Καλλιθέα» και «Βελτίωση υδρεύσεων – αποχετεύσεων ΔΕ Κτημενίων» στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020, την αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος έτους 2020, και την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων B’τριμήνου 2020. Επίσης, έλαβαν αποφάσεις για το αίτημα των κατοίκων του οικισμού ‘’Αγίας Παρασκευής’’ της Κοινότητας Δομιανών για αναγνώριση του οικισμού σε Κοινότητα, την κήρυξη του Δήμου Καρπενησίου σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής και περιβαλλοντικής ανάγκης, την έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης των θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου και την εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο στην Κοινότητα Κλαυσίου. Ακόμη, οι σύμβουλοι συζήτησαν την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Κρικέλλου, την παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης δύο (2) οστεοθυρίδων στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου, καθώς και την οικονομική ενίσχυση δημότισσας.

(*φωτο αρχείου)