Κλείνει το καταφύγιο άγριας ζωής στη Φραγκίστα

4819
Η συνάντηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτ. Ευρυτανίας στη Δυτ. Φραγκίστα

Έντονη η αντίδραση του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτ. Ευρυτανίας και των κατοίκων

Μεγάλη πιθανότητα υπάρχει με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να καταργηθούν πάνω από 100 καταφύγια άγριας ζωής σε όλη την Ελλάδα και μεταξύ αυτών και το καταφύγιο της Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.

Η αιτιολογία της απόφασης αυτής είναι η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων μέσα στις προστατευμένες περιοχές, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη δράση τους και κατά συνέπεια την καταστροφή των καλλιεργειών που δεν φυλάσσονται. Με την κατάργηση των καταφυγίων, θα δοθεί η άδεια στους κυνηγούς να κυνηγούν και σε αυτές τις περιοχές, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των ζώων.

Η είδηση αυτή θορύβησε τους κατοίκους της περιοχής αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Ευρυτανία και ξεσήκωσε αντιδράσεις. Πρώτα και πιο οργανωμένα αντέδρασαν τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτικής Ευρυτανίας, τα οποία συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου κ. Γεωργαλή Δημήτρη, την περασμένη Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, στο Καφενείο του Κακιώρη στη Δυτική Φραγκίστα για να συζητήσουν το θέμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, στην πλειοψηφία τους κυνηγοί αλλά και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ύστερα από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισαν να αντιδράσουν στην επικείμενη απόφαση για την κατάργηση του συγκεκριμένου καταφυγίου, αφού πιστεύουν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα διαταραχθεί η ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον και θα επέλθει μεγάλη καταστροφή σε διάφορα είδη της άγριας φύσης της Ευρυτανίας μιας και το καταφύγιο είναι τροφοδότης άγρια ζωής.

Σε πρώτη φάση ο Σύλλογος μαζεύει υπογραφές από τα μέλη του αλλά και από κατοίκους των γύρω από το επίμαχο καταφύγιο περιοχών και θα αποστείλει επιστολή προς την Ομοσπονδία τους να ασκήσει πιέσεις ώστε να μην καταργηθεί το καταφύγιο.

Τι είναι τα καταφύγια άγριας ζωής

Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι.

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και η διάνοιξη δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου κατηγορίας Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων.