Χωρίς όριο κάρπωσης και όλο τον χρόνο επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Οι υπόλοιπες διατάξεις του ΦΕΚ παραμένουν χωρίς επί της ουσίας αλλαγές δόθηκε σχετικά με το κυνήγι για τη νέα κυνηγετική περίοδο, η οποία αρχίζει 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τέλη αδειών

Τα τέλη αδειών κυνηγιού για την περίοδο 2020-21 διαμορφώνονται ως εξής:

Τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού: Δέκα ευρώ (10,00 €)

Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού: Τριάντα ευρώ (30,00 €)

Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού: Εξήντα ευρώ (60,00 €)

Ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κ.Σ.: Εξήντα πέντε ευρώ (65,00 €)

Δεν προβλέπεται έκτακτη εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας για τους κυνηγούς της Στερεάς Ελλάδας.