Το νέο βιβλίο της Μαρίας Ευαγγελοδήμου, με τίτλο «Το αλληλοδιδακτικό σχολείου του Καρπενησίου, η δημοτική εκπαίδευση στο Καρπενήσι τον 19ο αιώνα». Διοργάνωση Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας «Το Βελούχι» και τα ΓΑΚ Ευρυτανίας. (σελ. 20)