Για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 14 Απριλίου 2021, τοποθετείται ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Καρπενησίου, κ. Δημήτρης Γκορόγιας. Συγκεκριμένα αναφέρει

«Για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Καρπενησίου»: τον ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ με το παρακάτω σκεπτικό:

Η συνοπτική έκθεση των στατιστικών στοιχείων του Δήμου  αποτυπώνει ικανοποιητικά την συνολική εικόνα του Δήμου: Την πληθυσμιακή εξέλιξη, την παραγωγική κατάσταση, το επίπεδο βασικών υποδομών, την απασχόληση, και την ανεργία. Ειλικρινής θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως προς την αποτίμησή της που αφορά την διάσταση ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες του τόπου και την διαχρονική απαξίωσή του από τις πολιτικές που εφάρμοσε κεντρική και τοπική εξουσία.

Πέραν αυτών όμως, η συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου ακολουθεί την πάγια τακτική εξαγγελιών και δημιουργίας αιωρούμενων προσδοκιών, χωρίς να συνεισφέρει με κάτι πρακτικά μετρήσιμο.

Με δεδομένη την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών αλλά και την άγρυπνη παρουσία του Παρατηρητήριου, αναρωτιόμαστε από πού πηγάζει και πώς κατοχυρώνεται η όποια αισιόδοξη προοπτική έργων και παρεμβάσεων, μάλιστα δε προορισμένων να βελτιώσουν τη ζωή όλων των δημοτών.

Η ελπίδα ανάταξης αυτού του τόπου βρίσκεται πολύ πέρα και απέναντι στις ακολουθούμενες κεντρικές πολιτικές τις οποίες δεν αντιμάχεσθε ως τοπική αρχή, απεναντίας μάλιστα τις ακολουθείτε με κάθε συνέπεια.

Εμείς ως παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης θέλουμε να είμαστε σαφείς προς τους συμπολίτες μας:

  • Αν δεν αποκατασταθεί η πλήρης απόδοση των πόρων προς την ΤΑ.
  • Αν δεν στελεχωθεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του με το απαραίτητο προσωπικό.
  • Αν δεν καταργηθεί το νομικό πλαίσιο που καθιστά τις Περιφέρειες και τους Δήμους πεδία επιχειρηματικής δράσης και φοροείσπραξης
  • Αν δεν σχεδιασθούν, χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν όλα τα έργα βασικής υποδομής.
  • Αν δεν εφαρμοσθούν μέτρα και δεν γίνουν έργα προστασίας έναντι έκτακτων φαινομένων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων.
  • Αν δεν προστατευθεί το κεφάλαιο περιβάλλον, ο δημόσιος χαρακτήρας του, από επίδοξους και «ισχυρά πριμοδοτούμενους» καταπατητές πάσης φύσης και προέλευσης.
  • Αν δεν αποκατασταθεί με ουσιαστικές παρεμβάσεις ο πρωτογενής τομέας και η αειφόρος διαχείριση των δασών.
  • Αν δεν σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης με επίκεντρο την μικρή οικογενειακή επιχείρηση που να συνδέεται με την  παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων εστίασης.
  • Αν δεν καταργηθούν τα πάσης φύσης «Παρατηρητήρια».

Τότε όλα τα στρατηγικά σχέδια δεν θα είναι παρά «τυφλοπάνια» στα μάτια του λαού, όνειρα θερινής νυκτός.

Για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού: 

ΝΑΙ στην εγγραφή νέων κωδικών εσόδων.

ΟΧΙ στις συνεχείς αναμορφώσεις που μπαλώνουν τρύπες και συσκοτίζουν την πραγματική αιτία, την υποχρηματοδότηση του Δήμου από το κεντρικό κράτος.

Για τις  εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Απέχει καθοριστικά η θέση μας για τον ουσιαστικό ρόλο και τη δράση που θα έπρεπε να έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πολύ πιο πέρα από το να ρυθμίζει θέματα ζωντανής μουσικής σε καταστήματα, έκτακτες διακοπές κυκλοφορίας για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ τα οποία δεν ψεγόμαστε κατά κανένα τρόπο. Πολύ βαρύγδουπος ο τίτλος της Επιτροπής για τις τόσο περιορισμένες και τυπικές εν πολλοίς  παρεμβάσεις που πραγματοποίησε. Ψηφίσαμε ΚΑΤΑ

Για την εκμίσθωση του υδρόμυλου στο Μεγάλο Χωριό ψηφίσαμε ΝΑΙ