Χθες Τρίτη 29 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 22η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δήμου Καρπενησίου. Δύο ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους Δημοτικούς Συμβούλους και για τα οποία έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις. Τα θέματα αφορούσαν την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)., καθώς και τη συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την ανάδειξη και περαιτέρω προώθηση του Δήμου μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό