Με συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης ο υπάλληλος Ανταποκριτής του ΟΑΕΔ Αγράφων

0
1683

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό μόνιμων υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του γραφείου(καθορισμένες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων διαφόρων επιδομάτων, παρουσιών των ανέργων στην υπηρεσία για καταβολή επιδομάτων καθώς και μεταφορά των αντίστοιχων φακέλων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Καρπενήσι) επιβάλει την απασχόληση των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων σε παράλληλα καθήκοντα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ο Δήμος Αγράφων προχωρεί στην συγκρότηση συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των αναγκών του Γραφείου Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2019, αποτελούμενο από την υπάλληλο κ. Μαρία Συγκελοπούλου, η οποία θα απασχολείται για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. Η δαπάνη που θα προκύψει θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.