Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για δώδεκα θέματα. Αυτά αφορούσαν την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αγράφων στην Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αγράφων στην Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ», καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αγράφων στο «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. Επίσης αποφασίστηκε ο καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγράφων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στη Χρύσω, η παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. περιόδου 2021, καθώς και οι μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022. Ακόμη αποφάσεις έλαβαν και για την οικονομική ενίσχυση δύο δημοτών, την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020, αλλά κα την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κάτω Ποταμιά Γρανίτσας.

φωτογραφία αρχείου