Δια περιφοράς πραγματοποιήθηκε η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων την Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Οκτώ (8) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους συμβούλους, για τα οποία έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021, τον καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, την καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Πηγαδούλια» Τ.Κ. Τριποτάμου, ΔΕ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, την οικονομική ενίσχυση δημοτών και την εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης δράσεων από την επιτροπή ‘’Άγραφα 1821-2021’’. Επίσης συζητήθηκε η απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κάτω Ποταμιά Γρανίτσας, ο ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών της πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του Δήμου Αγράφων για το οικ. έτος 2021και η παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του τέως Δημοτικού Σχολείου Λογγιτσίου της Τ.Κ. Βούλπης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Λογγιτσιωτών Ευρυτανίας «παλιοκαρυά».