Μνημειώδες έργο για την Ευρυτανική παράδοση

17737

Το σπουδαίο έργο ‘‘Δημοτικά τραγούδια Ευρυτανίας. Συλλογή Σπύρ. Δ. Περιστέρη 1959, 1962’’ που αποτελείται από 1 τόμο, 11 CD και 1 DVD με την επιστημονική και εκδοτική επιμέλεια του Αναστάσιου Δ. Ηλιόπουλου, παρουσιάζεται από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Την επιμέλεια – ηλεκτρονική επεξεργασία της μουσικής ύλης έκανε η Ζωή Αναγνωστοπούλου, επιστημονική υπεύθυνη και τον πρόλογο επιμελήθηκε η Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη και υπεύθυνος της εκδοτικής σειράς είναι ο Ευάγγελος Θ. Καραμανές.

H έκδοση περιλαμβάνει ανέκδοτο μουσικό υλικό δύο εντεταλμένων λαογραφικών αποστολών για επιτόπια έρευνα (1959, 1962) του αειμνήστου Σπύρ. Δ. Περιστέρη, ως μουσικού συντάκτη του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, στην Ευρυτανία. Οι μουσικές αποστολές του Κέντρου Λαογραφίας μέχρι και την δεκαετία του 1960 με τον ελάχιστο τότε τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα καταγραφής ήχου και εικόνας) ήταν ηρωϊκές και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή και οι τοπικές κοινωνίες, παρά την λαίλαπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου που ακολούθησε, διατηρούσαν ακόμη κάποια στοιχεία της παραδοσιακής λειτουργίας τους. Εξ άλλου, από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν αρχίζουν οι μουσικές καταγραφές, οι συστηματικές προσπάθειες για την αποτύπωση των τοπικών μουσικών είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Οι μεγάλες αλλαγές στον αγροτικό κυρίως χώρο έχουν αντιστρέψει τα δεδομένα για την παράδοση του λαϊκού πολιτισμού από τη μια γενιά στην άλλη. Ως γνωστόν, τα τραγούδια τραγουδιούνταν σε διάφορες σημαντικές στιγμές της ζωής της κοινότητας, όπως οι γάμοι, τα γλέντια, τα πανηγύρια, συντελώντας στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης της κοινότητας σε σχέση με την ιστορία. Ο Σπύρ. Περιστέρης, ξεκινάει τις ηχογραφήσεις του, το 1959, από το Καρπενήσι, όπου είναι εγκατεστημένοι οι περισσότεροι κάτοικοι των ορεινών οικισμών της Ευρυτανίας μετά τον Εμφύλιο, μεταξύ των οποίων πολλοί μουσικοί και οργανοπαίκτες.