Σύμφωνα με την από 27-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη αποφασίστηκε η ανάθεση στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Αγράφων την κα. Τσιγαρίδα Καλλιόπη του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Γ΄, την τήρηση των πρακτικών του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αγράφων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαβούλευσης και Τουριστικής Προβολής) με αναπληρωτή της τον μόνιμο υπάλληλο Μαρούλη Νικόλαο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α΄. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη σύνθεση του τακτικού προσωπικού του Δήμου Αγράφων που υπηρετεί, το γεγονός ότι πρέπει να ορισθεί υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, αλλά και την πρότερη απόφαση του Δημάρχου Αγράφων με θέμα «Τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ.», όπως ισχύει μέχρι σήμερα.