Στελεχώνεται με προσωπικό, με αργά αλλά σταθερά βήματα ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει τις πάγιες ανάγκες του και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού του. Συγκεκριμένα, μετατάχθηκε στο Δήμο Αγράφων η Στασινού Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Αγράφωνκ. Αλέξη Καρδαμπίκη, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, στελεχώνοντας περαιτέρω το προσωπικό του εν λόγω Δήμου. Η κα. Στασινού θα εργαστεί ως δημοτικός υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ του Δήμου και τοποθετείται στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.