Κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα μετά από σύγκληση της Γ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Δυτικής Ευρυτανίας την 29 Μαΐου 2022 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Αναλυτικά στην θέση του προέδρου εκλέχτηκε ο Βασίλειος Μπισμπίκης, Γενικός Γραμματέας ο Γεώργιος Περούλας, Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Γεωργαλής, Ταμίας ο Γεώργιος Γούλας, Κοσμήτορας ο Στέφανος Ντάλλας και μέλη οι Γεώργιος Βελτσίστας και Παναγιώτης Κουτσουπιάς. Την Ελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι Νικόλαος Πάζιος στη θέση του Προέδρου, και Παναγιώτης Διαμαντής και Κωνσταντίνος Αζακάς ως μέλη.