Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν απο 1 έως 49 εργαζόμενους. 

Πρόκειται για επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων, σε αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμά τους, με στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο επάγγελμά τους.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 40 ώρες και υλοποιούνται αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, δηλαδή σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι όχι μόνο δεν πληρώνουν το παραμικρό αλλά αμείβονται με 200 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Οι εργοδότες δεν επιβαρύνονται με το παραμικρό κόστος.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Καρπενήσι (η επακριβής ημερομηνία έναρξης θα οριστεί από τον ΟΑΕΔ και θα σας ενημερώσουμε σχετικά).

Ενδεικτικά Αντικείμενα σεμιναρίων (ο εργαζόμενος επιλέγει ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα προγράμματα):

 • Κορωνοϊός: Προφύλαξη και Μετρά Πρόληψης στον εργασιακό χώρο για Εργαζόμενους & πελάτες
 • Εκμάθηση Ιταλικών επιπέδου Α1-Α1 με δυνατότητα απόκτησης πτυχίου αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ
 • Εκμάθηση Αγγλικών με δυνατότητα απόκτησης πτυχίου αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (word-excel-internet) – Οδηγεί σε πιστοποίηση
 • Ενίσχυση της ψυχικής υγείας σε περιόδους απομόνωσης ή κρίσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες για προσωπική & επαγγελματική επιτυχία
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – εξοικείωση με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκατατάρτισης
 • Πρώτες βοήθειες στο σπίτι και στο χώρο εργασίας
 • Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) 2016/679. Επιπτώσεις και τρόποι εναρμόνισης στις επιχειρήσεις – οργανισμούς
 • Διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας
 • Προσωπική αυτοβελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Internet Marketing και σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων – ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Θέματα ασφάλειας σε χώρους εργασίας και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων (σεισμός, πυρκαγιά, κλοπές, ληστείες, ομηρείες κλπ)
 • Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαιολογητικά Προγράμματος

 • Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο σεμινάριο, πρέπει να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου (κατεβάστε την από εδώ )
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN)
 • Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας του ΙΚΑ (τη σελίδα με τη φωτογραφία και το ΑΜΑ)
 • Συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο τις 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις (Δήλωση 1 & Δήλωση 2)
 • Το ανώτερο πτυχίο ή απολυτήριο που διαθέτει ο εργαζόμενος

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των εργαζομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους κατατίθενται καθημερινά, Δευτέρα –  Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 21:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης. Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2237025288, kek.karpenisi@gmail.com, Άγιος Νικόλαος, Καρπενήσι.