Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων

1976

Μέχρι 8 Μαρτίου η προσκόμιση των δικαιολογητικών

Πρόσκληση για την κατάθεση δικαιολογητικών προς όλους τους ενδιαφερόμενους των πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων απευθύνει ο Δήμος Καρπενησίου, που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση για τα σωματεία και τους συλλόγους τους. Ο Δήμος Καρπενησίου ενισχύει με αυτό τον τρόπο την δράση τους, ώστε να εξακολουθήσουν να είναι ενεργοί και να πραγματοποιούν δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του τόπου μας. Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Δήμου) στη γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6, 36100, Καρπενήσι.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Οι σύλλογοι πριν την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευρυτανίας συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Αυτά είναι: 1) απολογισμό οικονομικού έτους 2018, 2) Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, 3) Οικονομικό απολογισμό μαζί με τα αντίγραφα των παραστατικών της επιχορήγησης που έλαβε ο σύλλογος για το έτος 2018. 

Διαφορετικά δε θα γίνει δεκτό το αίτημά τους για επιχορήγηση από τον Δήμο Καρπενησίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό  των 3.000 ευρώ είναι απαραίτητη η κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 01/06/2019.