Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις Υποτροφίες από το «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» Έως τις 5 Ιουλίου η προθεσμία

0
1616

Προκειμένου να απονεμηθούν και φέτος οι υποτροφίες από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες, απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα Λύκεια του Νομού κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους αλλά και το ήθος τους, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας-Κτίριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας-36100 Καρπενήσι, με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Για κάθε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλ. 22370-80247.