Την έγκριση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη έλαβε η προσφορά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ Αγράφων του ομώνυμου δήμου», με σκοπό τη βελτίωση των δημοτικών δρόμων με  ασφαλτομίγμα για την καλύτερη δυνατή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η φθορά που είχε προκληθεί στους δρόμους της Δ.Ε. Αγράφων από μη συντήρηση των δρόμων παρέπεμπε σε εικόνες παραμέλησης των περιοχών της Δυτικής Ευρυτανίας. Την εκτέλεση του εν λόγω έργου αναλαμβάνει η εταιρεία “Φλωράκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ο.Ε.” έναντι του ποσού των 19.939,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δύο (2) μηνών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.