Η 22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν και τα εξής έξι θέματα για την Ευρυτανία:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 110914/405/27 Μαΐου 2021 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Eλεγκτικό Συνέδριο [σχετικά με την ασκηθείσα Προσφυγή Ανάκλησης κατά της με αριθμό 20/10 Μαΐου 2021 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας που αφορά το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου]

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της από 24-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση II: καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων»

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου», προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

 ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-συντήρηση οδικού δικτύου Καρπενήσι-Προυσός-Πρόδρομος & Προυσός-Αραποκεφάλα», προϋπολογισμού 640.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ και κατακύρωση της σύμβασης.