Στο πλευρό των δημοτών του βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων, στηρίζοντας οικονομικά όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ακόμη μια φορά ο Δήμος αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε δημότη του Δήμου Αγράφων, προκειμένου να καλυφθούν βασικές βιοτικές ανάγκες και έξοδα μετακίνησης και ιατρικών θεραπειών. Ειδικότερα, τα αδέλφια του ωφελούμενου δημότη διαμένουν σε χωρίο της ΔΕ Βίνιανης Ευρυτανίας και αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν έχουν κανένα σταθερό οικονομικό πόρο και λόγω οικονομικών δεδομένων δεν μπορούν να λάβουν το ΕΕΕ.Η δαπάνη θα καλυφθεί με ανάληψη από το σκέλος των εξόδων με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.