Με 11 ψήφους ΚΑΤΑ και 16 ΥΠΕΡ ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022. Να θυμίσουμε ότι το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 13.246.013,12€. Το ποσό αυτό θα διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους με αναμορφώσεις που θα εγκριθούν μετά την ένταξη έργων που αναμένονται. Βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Η ψήφιση του Προγράμματος αυτού προκάλεσε όμως ποικίλες αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση.

Η αντίδραση Λερογιάννη

Ο Δημήτρης Λερογιάννης, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων είπε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουν συμπεριληφθεί έργα που αιτούνται οι Κοινότητες όπως π.χ. τα έργα που αιτείται με απόφασή του, το Τοπικό Συμβούλιο του Καρπενησίου, ενώ παράλληλα έθεσε ερώτημα αν έχει συμπεριληφθεί ένα ποσό για μελέτες και αν αυτές οι μελέτες είναι για συγκεκριμένες μελέτες, όπως για πυροπραστασία, για ράμπες ΑΜΕΑ. Αναφέρθηκε στο έργο της Ποταμιάς, που ήταν εξαιρετικά επείγον,  σε  ποια φάση βρίσκεται. Στο Κρίκελο, για τις ζημιές  που προξενήθηκαν στη  θέση “Λούκα” όπου έγινε ειδική συνεδρίαση στο Δ.Σ. για την καταστροφή που έγινε εκεί. Και για την απόφαση που πήραν, ότι έπρεπε άμεσα να βρουν χρηματοδότηση. Στην κοινότητα Καστανιάς όπου έγιναν εκδηλώσεις για τον Καστανοφίλλη, έγινε ολόκληρη αναφορά ότι έκανε μία δωρεά και χτίστηκε μία εκκλησία, αλλά τα έργα υστερούν. Οι κινήσεις, ήταν κινήσεις εντυπωσιασμού και όχι ουσίας. Ανέφερε μάλιστα ότι η εκκλησία καταρρέει και η πρόσβαση στο συγκεκριμένο εκκλησάκι έχει αποκοπεί. Έθεσε το ερώτημα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως. Τέλος τόνισε ότι εφόσον θα γίνουνε αναμορφώσεις και στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό,  θα έπρεπε να ομαδοποιηθούν τα έργα και με τη διαδικασία της δημοπρασίας να λαμβάνουν εκπτώσεις, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να μείνουν στο ταμείο και με τα ποσά αυτά στις ίδιες τις κοινότητες να γίνονται νέα έργα.

Η θέση Γκορόγια

Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γκορόγιας Δημήτριος ανέφερε τα εξής: «[…]Στην προκειμένη περίπτωση, χάριν της ανάγκης να υλοποιηθεί έστω και αυτό το ανεπαρκές πλην αναγκαίο Πρόγραμμα έργων, δεν θα αρνηθούμε τη συναίνεσή μας και θα ψηφίσουμε ΝΑΙ στα προβλεπόμενα έργα. Θα συμπεριλάβουμε όμως στις παρατηρήσεις του θέματος την απόλυτη εκ μέρους μας πολιτική καταψήφιση της κυβερνητικής  πολιτικής  που συνεχίζει να  πετσοκόβει σκόπιμα τις κεντρικές χρηματοδοτήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και όχι μόνο τις χρηματοδοτήσεις. Για αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και την συναινετική μεταφορά της σε Αυτοδιοικητικό επίπεδο, δεν δεχόμαστε ούτε ίχνος δικαιολογίας. Ελπίζοντας ότι το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στο όνομα των δημοτών που εκπροσωπούν(όλοι εκπροσωπούν περισσότερους από τον υποφαινόμενο) θα πάρουν δημόσια θέση πάνω στο πραγματικό πρόβλημα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχει για  να εξυπηρετεί τον πολίτη και τις ανάγκες του και όχι ο πολίτης για να εξυπηρετεί τα κομματικά και παραταξιακά συμφέροντα»