Την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, όπου συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για θέματα που αφορούν όλες τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Βέβαια στο συμβούλιο συμμετείχαν ενεργά και εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις. Όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν για την Ευρυτανία αυτά αφορούσαν την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας. Αποφασίστηκε η πληρωμή δαπανών ύψους 27.427,63 ευρώ για «ΔράσειςΑνάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας καιΤαυτοποίησης του Παραγόμενου Μελιού», τη μισθοδοσία για ένα χρόνο Κτηνιάτρου και τη συντήρηση  του Plotter HP Designjet. Αποφασίστηκε επίσης η έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου”, προϋπολογισμού73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, αλλά και του Δήμου Αγράφων με το ίδιο ποσό και την έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης, Π.Ε.Ευρυτανίας. Ακόμη αποφάσεις έλαβαν και για τη συγκρότηση επιτροπών “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020 σταδιοικητικά όρια του ΔήμουΑγράφων και Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε.Ευρυτανίας. Τέλος αποφασίστηκε η έγκριση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσειςαπό 04/04/2020) και (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 14/04/2020),Π.Ε.Ευρυτανίας.