Άλλος ένας κύκλος συναντήσεων με τις ομάδες γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας 5-12 ετών ολοκληρώθηκε. Την ομάδα συντόνισε η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου, Ψυχολόγος-Κοινωνική Λειτουργός, κα Σοφία Ι. Τασιού. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι διευθυντές καθώς και οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων Καρπενησίου που βοήθησαν στην ενημέρωση των γονέων για την διεξαγωγή των ομάδων. Το Κέντρο Πρόληψης ‘ΑΛΚΥΟΝΗ’ ευχαρίστησε θερμά όσους συνεργάστηκαν και επίσης ευχαρίστησε όλους τους γονείς που συμμετείχαν στις ομάδες επιδεικνύοντας μεγάλο και ειλικρινές ενδιαφέρον, συνέπεια, δέσμευση και διάθεση να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες τους.