5 χρόνια διήρκησε η έρευνα του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ για το δηλητήριο της μέλισσας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού διπλώματος της κας Αργενάς Νικολίας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Τανανάκη Χρυσούλλα.

Στο επίκεντρο της έρευνα βρέθηκε το δηλητήριο της μέλισσας ως προϊόν κυψέλης,  οι χημικές και φυσικές ιδιότητες, φαρμακευτική δράση, εμπορία και εκμετάλλευση του. Η υποψήφια διδάκτορας ανέπτυξε τις μέθοδους παραγωγής συλλογή και αποθήκευσης δηλητηρίου μελισσών. Μελετήθηκαν επίσης τρεις διαφορετικές συσκευές παραγωγής δηλητηρίου και βρέθηκαν διαφορές όσο αφορά την ποσότητα και την ποιότητά του.

Αναζητήθηκε η απόδοση ανά μελίσσι και η συνολική απόδοση, ανάλογα με τις  διακυμάνσεις στις διάφορες εποχές του έτους, παράγοντας δηλητήριο κάθε 6 ημέρες από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο για 3 συνεχείς χρονιές.

Έγινε επιπλέον συσχέτιση παραγωγής δηλητηρίου και συλλογής γύρης και η χημική ανάλυση του δηλητηρίου. Το παραγόμενο δηλητήριο αναλύθηκε όσο αφορά τα κύρια συστατικά του (μελιττίνη, φωσφατάση Α2, Απαμίνη κ.α.) και βρέθηκαν σημαντικές εποχιακές διαφορές.

Τέλος αναλύθηκε δηλητήριο μελισσιών τα οποία ήταν στην καστανιά και την ερείκη και συγκρίθηκε με το δηλητήριο που παραγόταν την ίδια εποχή σε άλλες ανθοφορίες (οι διαφορές εξηγούν τον εντονότερο πόνο που δέχεται ο μελισσοκόμος από κεντρίσματα στις ανθοφορίες της καστανιάς και της ερείκης), καθώς και από διάφορες φυλές μελισσών και βρέθηκαν διαφορές στην ποσότητα και την ποιότητα του δηλητηρίου.

(Η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της κα Αργενά, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/01/2021, ώρα 10:30. Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή «Zoom» (είναι δωρεάν) και να συνδεθούν  με :https://authgr.zoom.us/j/95971691417).