Ο Βαγγέλης Κατσιφός και ο Χαρίλαος Γρανίτσας οι νέοι άμισθοι συνεργάτες του Καρδαμπίκη

4385

Δύο δυνατά ονόματα προσλαμβάνει ως άμισθους συνεργάτες του, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης
Καρδαμπίκης, προκειμένου να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, το δημοτικό έργο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πρόκειται για δύο πρώην ανώτατα στελέχη της Δημόσιας
Διοίκησης, τον Ευάγγελο Κατσιφό και τον Χαρίλαο Γρανίτσα. Ο κ. Κατσιφός έχει διατελέσει οικονομολόγος και αυτοδιοικητικός και πιο συγκεκριμένα κατείχε θέση πρώην Δ/ντή Αγροτικής Τράπεζας, Διευθύνοντα αναπτυξιακής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε, Δημάρχου Αγράφων και τέλος αυτοδιοικητικού επί 25 συναπτά έτη. Ο κ. Γρανίτσας, πλην της θέσης του ως εξαίρετου οικονομολόγου, έχει υπάρξει ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας καθώς διετέλεσε εκτός των άλλων και Περιφερειακός Δ/ντής υπεύθυνος για όλα τα καταστήματα της Εθνικής σε Θεσσαλία και Στερεά. Οι κύριοι Κατσιφός και Γρανίτσας, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής, διαθέτουν όλα τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το νόμο, με πολύ αξιόλογες πρώην επαγγελματικές απασχολήσεις, με επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες. Η επικουρία τους είναι απαραίτητη στο δημοτικό έργο γενικά και σε ειδικότερα θέματα: οργάνωσης, λειτουργίας, προϋπολογισμού, οικονομικών καταστάσεων, ελέγχου, διαφάνειας, διαβούλευσης (Κοινότητες, Συλλόγους, Εκκλησία, λοιπούς φορείς, δημότες), πρόνοιας, αλληλεγγύης, εθελοντισμού, παιδείας, πολιτισμού, συνοχής, αγροτουριστικής ανάπτυξης, θρησκευτικού τουρισμού, περιβάλλοντος, εκπροσώπησης και συνεργασιών, απογραφής πληθυσμού 2021.