Στη δωρεάν παραχώρηση οικήματος που στεγάζεται έως σήμερα το Περιφερειακό Ιατρείο Κρικέλλου για την κάλυψη των αναγκών στην υγεία του πληθυσμού της περιοχής προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου. Η απόφαση αυτή ορίστηκε ύστερα από αίτηση του Συντονιστή Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ Δυτικής Φραγκίστας, κ. Παπανικολάου Νίκου, ο οποίος ζήτησε την εκ νέου παραχώρηση του οικήματος όπου στεγάζεται έως και σήμερα το Περιφερειακό Ιατρείο Κρικέλλου. Η ως άνω παραχώρηση θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου του γεγονότος ότι η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει άλλο οίκημα στην περιοχή της Τ.Κ. Κρικέλλου. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα, όπως οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού στην υγεία. Τα λειτουργικά έξοδα και τυχόν φθορές δεν θα επιβαρύνουν το Δήμο αλλά την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.