Το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου, ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης της μικρής πισίνας του Κολυμβητηρίου στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καρπενησίου).

Η απόφαση ελήφθη, ύστερα από αίτημα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου, προκειμένου να εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμά και συγκεκριμένα την ώρα της Φυσικής Αγωγής το μάθημα της κολύμβησης, μια φορά την εβδομάδα, ήμερα Πέμπτη και ώρα 12:00 με 13:20 αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου για την ασφάλεια των μαθητών και τη σωστή χρήση του χώρου, ο οποίος είναι και Διευθυντής.

Η παραχώρηση προς χρήση ισχύει έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ ο Δήμος Καρπενησίου θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παραχώρησης οποτεδήποτε το θεωρήσει σκόπιμο με αιτιολογημένη απόφασή του.