Μια μέρα πριν την Κυριακή των Βαΐων, το ιχθυοτροφείο πέστροφας του Καρπενησίου ‘Fresko’ προχώρησε σε μια ευγενική χορηγία πεστρόφων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου. Έτσι οικογένειες που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να τιμήσουν το έθιμο της Κυριακής και να απολαύσουν την διακεκριμένη πέστροφα του τόπου μας. Ο Δήμος Καρπενησίου ευχαρίστησε το ιχθυοτροφείο για την πρωτοβουλία που στήριξε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.