Ο Δήμος Καρπενησίου γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων στο Μουσείο Βουνού. Θέμα του φετινού εορτασμού «Η δύναμη των Μουσείων» με τρία επίκεντρα ζητήματα:
α) Βιωσιμότητα
β) Καινοτομία – Νέες τεχνολογίες – Προσβασιμότητα
γ) Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής
Το Μουσείο Βουνού επικεντρώνεται και συμβάλλει δυναμικά στους τρεις αυτούς άξονες δίνοντας ώθηση στην περιοχή και στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Είναι ένα Μουσείο που στηρίζεται στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες με τη δυνατότητα της εικονικής περιήγησης στις φυσικές ομορφιές του τόπου μας και με την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων που εκπονεί σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργεί έναν ιστό απαραίτητο για την οικοδόμηση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.