Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα Λύκεια του Νομού κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση, η οικογενειακή και η οικονομική τους κατάσταση.

Οι μαθήτριες/μαθητές της Γ’ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας-Κτίριο ΟΑΕΔ-Προφήτης Ηλίας-36100 Καρπενήσι.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο           τηλ. 22370-80247.