Παραβίαση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την Ελλάδα για ορισμένες ΑΠΕ

0
953

Καταγγελία Σοκ

Θέματα νομιμότητας και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εντόπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από καταγγελία Τοπικών Συλλόγων Φορέων & Κτηνοτρόφων με σχετικό έγγραφό τους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρει θέματα νομιμότητας  για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα, σε απάντησή της τονίζει ‘’ η έγκριση εγκατάστασης αυτών γίνεται χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως από την Ελλάδα ως όφειλε Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος’’. Η Κίνηση πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και οι πολλοί Σύλλογοι που καιρό τώρα αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την απομάκρυνση των ΑΠΕ αναρωτιούνται αν ‘’έχει υπόψη του αυτά το Συμβούλιο Επικρατείας και τα άλλα αρμόδια Εθνικά Δικαστήρια που πρέπει να εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή αυτή Νομοθεσία που υπερέχει της εθνικής σε κάθε περίπτωση που τίθεται ενώπιον τους και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τις Εθνικές Αρχές;’’

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της έχει κινήσει ήδη διαδικασία κατά της Ελλάδας για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων ΑΠΕ αφού δεν προηγήθηκε η παραπάνω Στρατηγική Μελέτη –  με αποτέλεσμα να χωροθετούνται ΑΠΕ σε περιοχές Μοναδικού Φυσικού Κάλλους, χαρακτηριζόμενες από την Unesco ως περιοχές Natura όπως η περίπτωση των Αγράφων – και σχετικά με την προστασία των Οικότοπων όμοια.