Με συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο «ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ» και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Παραποτάμια 2021: Κρικελοπόταμος ο βρεγμένος δρόμος».
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου με την κάλυψη μέρους εξόδων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και συγκεκριμένα την κάλυψη ποσού 1.000,00ευρώ (κύπελλα απονομής, μετάλλια, μπλουζάκια, πανό, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση). Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των Γιορτών Δάσους 2021 και θα διεξαχθεί στα Διπόταμα του Προυσού, όπου θα υλοποιηθεί αγώνας πεζοπορίας και αναψυχής. Η εξειδίκευση της πίστωσης για την ανωτέρω δράση θα γίνει από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.