Την παράταση του έργου “Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου’’ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από αίτημα του αναδόχου. Αναλυτικότερα, ως οριστικός ανάδοχος του έργου είχε αναδειχθεί η «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 47,24%. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 9ηΝοεμβρίου του έτους 2018 για συνολικό ποσό 794.556,83€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 8η Μαΐου 2020. Ο ανάδοχος όμως κατέθεσε αίτηση στις 23 Νοεμβρίου 2020, ζητώντας παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31 Μαΐου 2020 λόγω covid -19. Η Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας μέχρι 30 Απριλίου 2021 λόγω covid-19 και έλευσης της χειμερινής περιόδου στην οποία είναι αδύνατη η ασφαλτόστρωση τμημάτων του έργου, καθώς και η περάτωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμήματος της Ν. Ζέρβα. Η παράταση αυτή του έργου είναι εντός του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης, όπως τονίζει η Επιτροπή.