Προϋπολογισμός ύψους 185.719.488,33€ για το 2023 εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε την, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου της η Περιφέρεια αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης «στη συνεδρίαση αναλύθηκαν βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, ενώ αναδείχθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι, οι οποίες αποδεικνύουν την ορθολογική οικονομική διαχείριση, αλλά και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό προσανατολισμό της Περιφερειακής Αρχής:

Η σταθερή ετήσια αύξηση του Τακτικού Αποθεματικού, από τα 710.754,13€ το 2020, στα 866.463,68€ το 2021, στο 1.012.298,76€ το 2022 και στο 1.072.477,35€ για το 2023.

Η νέα γενναία αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είχε αυξηθεί στον Προϋπολογισμό του 2021 κατά 23% σε σύγκριση με το 2020. Παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα το 2022, αφού οι Δημόσιες Επενδύσεις ήταν στα 77.949.675,25€. Αυξάνονται σημαντικά για το 2023 και συγκεκριμένα προϋπολογίζονται στα 102.680.000€.

Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και προβλέπει σημαντικά κονδύλια για έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Εξασφαλίζει επίσης, την υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η παροχή γευμάτων σε σχολεία της Περιφέρειας, η ενίσχυση των δομών Υγείας της Στερεάς Ελλάδας, η παροχή κινήτρων σε γιατρούς και άλλες δράσεις κοινωνικής μέριμνας». 

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Πορευόμαστε με σταθερά βήματα στο μέλλον και με εγκεκριμένο πλέον, τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 2023, από την πλειοψηφία του Περιφερειακού μας συμβουλίου. Βασικό χαρακτηριστικό του Προϋπολογισμού μας είναι ότι στρέφεται κυρίως σε δύο κατευθύνσεις. Στοχεύει στην Ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και στην κοινωνική ευημερία, με έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Δουλεύουμε για να κάνουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και παράλληλα περισσότερο προστατευτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για όλους εκείνους που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας. Προχωρούμε όλοι μαζί στο αύριο που θέλουμε και αξίζει στον τόπο μας!»

Ακολούθως, ο Άρης Τασιός, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης επί οικονομικών θεμάτων και αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, δήλωσε: «Στα 185,7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το 55% να αφορά Δημόσιες Επενδύσεις ύψους  102,6 εκατ. ευρώ. Ένας καθαρά αναπτυξιακός προϋπολογισμός με έργα και παρεμβάσεις σε όλη την Στερεά και σε όλους του τομείς της οικονομίας, αλλά και με σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, με τον οποίον θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών.

Όσον αφορά την Ευρυτανία, ο προϋπολογισμός για το 2023 είναι αυξημένος σε σχέση με το 2022 κατά 8,3 % αφού διαμορφώνεται σε 8.727.570,56 € από 8.061.027,74 €, ενώ αντίστοιχα το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνεται σε 3.683.053,26 €. Έτσι εξασφαλίζεται πλήρως η χρηματοδότηση τόσο για τις λειτουργικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας και των δαπανών που αυτές καλύπτουν (μεταφορά μαθητών, δαπάνες για την αγροτική οικονομία, δαπάνες πολιτικής προστασίας, δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών, δαπάνες για την εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων του παρελθόντος), αλλά και η χρηματοδότηση σημαντικών πρωτοβουλιών με αναπτυξιακό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα (παρεμβάσεις για την υγεία, δράσεις για τον πολιτισμό, τις αθλητικές δραστηριότητες και τον τουρισμό, δράσεις  για την Παιδεία, δράσεις για την  αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας αλλά και των αθλητικών  υποδομών, και δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και βελτίωσης του οδικού μας δικτύου), βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητα των πολιτών.  

Επίσης σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού της Περιφέρειας αφορούν  και τα 45,9 εκ € του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης με τα οποία χρηματοδοτούνται τα μεγάλα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε και στην Ευρυτανία και έχουν να κάνουν με την άρση της απομόνωσης της περιοχής και την αξιοποίηση των σημαντικών πλουτοπαραγωγικών πηγών μας (βελτίωση και κατασκευή οδικών δικτύων, αστικές αναπλάσεις, αναβάθμιση εγκαταστάσεων  Χιονοδρομικού Κέντρου, αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων, αξιοποίηση Λίμνης Κρεμαστών, αξιοποίηση και ανάδειξη μνημείων, βελτίωση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων, βελτίωση και αναβάθμιση Υγειονομικών Υπηρεσιών, επενδύσεις στον τουρισμό και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος κλπ)».