Τοποθετήθηκαν οι δεκατέσσερις (14)ωφελούμενοι του Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ σε δομές του Δήμου, αλλά και μέσα στο Δημαρχείο, ώστε να καλύψουν σημαντικά κενά. Αναλυτικότερα, από 21 Ιουνίου 2022 έως και 20 Φεβρουαρίου 2023 (για 8 μήνες) προσλήφθηκαν οι: Αθανάσιος Τσουκαλάς του Βασιλείου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό ξυλουργικών εργασιών 2. Νεκτάριος Ανδρεάκης του Δημητρίου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 3. Δημήτριος Λιάπης του Κωνσταντίνου ΥΕ Βοηθητικών χειρονακτικών εργασιών 4. Στυλιανή Μαρούλη του Σταύρου ΥΕ Βοηθητικών χειρονακτικών εργασιών 5. Πελαγία Τσούμου του Δημητρίου ΥΕ Βοηθητικών χειρονακτικών εργασιών 6. Νικόλαος Κλεάνθης του Ευθυμίου ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωματιστών 7. Γεωργία Παλαιού του Αντωνίου ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων/Κοινωνικών 8. Ιουλία Αϋφαντή του Δημητρίου ΔΕ Διοικητικού/ Οικονομικού 9. Δήμητρα Κατσούδα του Κωνσταντίνου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 10.Κωνσταντίνος Μαργαρίτης του Βασιλείου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 11.Παναγιώτης Χόντος του Χαραλάμπους ΔΕ Οδηγών με άδειας οδήγησης Γ’ ή Δ’ Κατηγορίας12.Αικατερίνη Στεροπούλου τουΓεωργίουΤΕ Λογιστικής/ Οικονομικού 13.Μαρία Αθανασίου του Δημητρίου ΠΕ Αρχαιολογίας 14.Παναγιώτης Κακαβάς του Γεωργίου ΠΕ Φιλολογίας.

Η τοποθέτηση του ωφελουμένων γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.