Επιστολή απέστειλαν οι Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ κ.κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Γιώργος Αρβανιτίδης σχετικά με τη θέσπιση ανταποδοτικού τέλους ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που αξιοποιούν τον ποταμό Αχελώο. Συγκεκριμένα στην επιστολή τους αναφέρουν: «Επί του Αχελώου   ποταμού λειτουργούν τρία από τα μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τα αντίστοιχα φράγματα και συγκεκριμένα τα φράγματα Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. Το σημαντικότερο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και βασικός πυλώνας της ΔΕΗ, είναι των Κρεμαστών που τροφοδοτείται από τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα της ομώνυμης λίμνης. Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω εργοστάσια, υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις, αφού αφανίστηκαν χωριά και περιουσίες   και μετακινήθηκαν αναγκαστικά τοπικοί πληθυσμοί». Συνεχίζουν μάλιστα λέγοντας ότι η ΔΕΗ έχει αποκομίσει τεράστια κέρδη από τα παραπάνω εργοστάσια και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστεί ανταποδοτικό ‘’πράσινο’’ τέλος ύδατος. Αυτό που ισχύει έως σήμερα σύμφωνα με τους Βουλευτές είναι ότι «τα μικρά υδροηλεκτρικά, που θεωρούνται σταθμοί ΑΠΕ να αποδίδουν σχετικό τέλος της τάξης του 3%,ενώ ταυτόχρονα είναι μηδενική η ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών με κατά πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς να υπάρχουν  αντικειμενικές συνθήκες που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο». Τονίζουν μάλιστα προς τον Υπουργό ότι «η θέσπιση του σχετικού ανταποδοτικού τέλους αποτελεί πάγιο αιτημάτων τοπικών κοινωνιών και των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Μεσολογγίου, του ΤΕΕ, της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας, τοπικών φορέων και συλλόγων όπως η Αδελφότητα Γρανιτσιωτών κλπ, οι οποίοι έχουν αποστείλει σχετικά έγγραφα προς τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Η Πολιτεία επιβάλλεται να θεσπίσει το ανταποδοτικό τέλος και η ΔΕΗ να το αποδώσει σε όλους αυτούς που έφυγαν από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και υπέστησαν το βάρος των αλλαγών σε περιβαλλοντικό,  γεωμορφολογικό, παραγωγικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την παραγωγή ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια του Αχελώου». Τέλος οι Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ απευθύνουν τις εξής ερωτήσεις προς τον Υπουργό: «Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση ανταποδοτικού “πράσινου” τέλους   σύμφωνα με το Ν. 3468/2006 ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που   παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια του Αχελώου με δεδομένη και την τοποθέτηση της Επιτρόπου κας Vestager; 2.Υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και συνθήκες που δικαιολογούν την επιβολή της ειδικής εισφοράς μόνο στα μικρά υδροηλεκτρικά;»

Η ερώτηση Βελόπουλου

Ερώτηση απέστειλε και ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με το ίδιο θέμα. Ο ίδιος στην επιστολή του αναφέρθηκε στο έγγραφο που απέστειλε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για τη θέσπιση ανταποδοτικού «πράσινου» Τέλους ύδατος, επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών. Ο κ. Βελόπουλος τονίζει μάλιστα το εξής: «Όλα αυτά τα χρόνια, η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται τα νερά των μεγάλων ποταμών του Αχελώου, του Ταυρωπού, του Αγραφιώτη και των παραποτάμων τους, χωρίς να έχει επιστραφεί κάτι ανταποδοτικό στον Δήμο Αγράφων και στην Ευρυτανία, γενικότερα». Παράλληλα επισημαίνει όπως και οι δύο βουλευτές του ΚΙΝΑΛ την απόδοση της τάξης του του 3% των μικρών σταθμών ΑΠΕ και την μηδενική ανταπόδοση από την λειτουργία μεγάλων σταθμών ΑΠΕ, όπως τα αιολικά πάρκα, με κατά πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Βουλευτής ερωτά μάλιστα τον Υπουργό το εξής: «Προτίθεσθε να ανταποκριθείτε θετικά και να προβείτε άμεσα στη θέσπιση ανταποδοτικού Τέλους ύδατος υπέρ του Δήμου Αγράφων, ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο των Κρεμαστών, λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρεμφερές Τέλος αποδίδεται ήδη από μικρότερης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, σε τοπικές κοινωνίες και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;»