12 έργα του Δήμου Καρπενησίου σε προτεραιότητα

Την έγκρισή της έδωσε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου σχετικά με την προτεραιοποίηση έργων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» λαμβάνοντας  υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που  μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δικαιούχων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος  έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος), που μπορούν να ενταχθούν στο   Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.

Τα 12 έργα του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτείνεται να προτεραιοποιήσει τις προτάσεις εντός πλαφόν, για τα εξής 12 έργα:

 • «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου 2.248.368,00 ευρώ,
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στο Δήμο Καρπενησίου» 2.935.080,00 ευρώ,
 • «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» 1.941.000,00 ευρώ,
 • «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου» 1.094.684,67 ευρώ,
 • «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά οχήματα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπενησίου»288.176,00 ευρώ,
 • «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου» 2.781.000,00 ευρώ,
 • «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και εφαρμογής για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου», «Προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και «Προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών για τη διαχείριση των οχημάτων και τη βελτίωση της υγείας – πρόνοιας του Δήμου Καρπενησίου» 1.097.926,00 ευρώ,
 • «Εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Καρπενησίου» 46.834,92 ευρώ,
 • «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καρπενησίου» 794.809,00 ευρώ,
 • «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καρπενησίου» 1.440.000,00 ευρώ,
 • «Ορεινές διαδρομές σε έναν αυθεντικό τρόπο ζωής» 406.050,15 ευρώ και
 • «Μελέτη για την ανάπλαση περιοχής Κεφαλόβρυσου και δημιουργία εργαστηρίου φυσικής ιστορίας στον Δήμου Καρπενησίου» 618.171,00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 15.692.099,74 ευρώ.